Klinika Svjetlost

Zakažite pregled online

Zakazivanje za preglede

Blog

Kako postići i očuvati dobar vid u svakoj životnoj dobi? Čitajte savete naših oftalmologa i predložite nam teme o kojima želite znati više.
posetite nas: posetite nas na Facebook-u posetite nas na YouTube-u posetite nas na Instagram-u posetite nas na LinkedIn-u

Širenje zenica kod dece

Širenje zenica kod dece
Za objektivno i pravilno određivanje dioptrijskog statusa, što je od najveće važnosti za pravilno lečenje dece sa razrokošću, potrebno je ukapavanje određenih kapi koje nazivamo cikloplegici.
Oftalmološki pregled preporučuje se između šestog i dvanaestog meseca, prve godine života. Prvi pregled najčešće obavlja pedijatar, a ukoliko se stvori potreba za detaljnijim pregledom, on će uputiti na kompletan oftalmološki pregled. Oftalmološki pregled bi trebalo i da se uradi oko treće godine detetovog života, a treba pratiti svakodnevno njegovo ponašanje i odnos prema predmetima koji ga okružuju. Ukoliko primetite neke od ovih ponašanja kod vašeg deteta, poput:  savijanja glave dok čita i piše, previše približavanja ekranu dok gleda TV, praćenje igračaka pogledom, i generalno određeno neubičajno ponašanje, odvedite Vaše dete i uradite preventivnu kontrolu vida.

Kompletan oftalmološki pregled podrazumeva i širenje zenica. Za pravilno određivanje dioptrije, potrebno je da se ukapaju kapi koje se nazivaju cikloplegici. Više različitih vrsta kapi se koristi za ovu namenu, a ovo je jedan od preduslova za detaljan pregled kao i pravilno lečenje dece, pogotovo one koje imaju problem sa razrokošću.
 

Šta zapravo znači termin „širenje zenica“?

Kada ukapamo neke od pomenutih kapi, u stvari, isključujemo opciju da dete ima mogućnost fokusiranja, odnosno akomodacije, i tako dobijamo mogućnost da izmerimo njegovu dioptriju. Sam period koliko će zenice biti raširene zavisi od tipa kapi koje su ukapane. Merenje dioptrije radimo pomoću aparata koji se zovu refraktometar i retinoskop.
Pored određivanja dioptrije, širenje zenica (cikloplegija) omogućava pregled unutrašnjih struktura oka-  očnog živca, žute mrlje, krvih sudova, mrežnjače i dr, što je značajno za procenu vidnog potencijala deteta. 
 

Na koji način je najbolje pripremiti dete za ovaj deo pregleda kod oftalmologa?

Generalno, preporuka je da mala deca dolaze na pregled u periodu kad nisu posebno razdražljiva, dakle nakon odmora, jela, u momentu kada su njihove potrebe adekvatno ispunjene. Pored toga, jako je važno objasniti detetu kako će otprilike izgledati sam odlazak kod oftalmologa, a dečiji oftalmolozi imaju pored određene metodike u pristupu deci, adekvatne i zanimljive instrumente pomoću kojih se obavlja deo pregleda. Samo kapanje kapi za širenje zenica dolazi do prolaznog, kratkotrajnog i blagog osećaja peckanja u očima, te je i ovo deo na koji treba pripremiti dete.

Neophodnost preventivniih pregleda u svakoj grani medicine pa i u ovoj, ogleda se u tome da pravovremenim i redovnim proverama vida, možemo poboljšati kvalitet vida, pa samim tim i celokupno zdravlje i život našeg deteta.
 
 

Zanima Vas ovakav sadržaj? Prijavite se na naš newsletter