Klinika Svjetlost

Zakažite pregled online

Zakazivanje za preglede

Novosti

Aktuelna događanja i novine u Klinici Svjetlost
posetite nas: posetite nas na Facebook-u posetite nas na YouTube-u posetite nas na Instagram-u posetite nas na LinkedIn-u

Novi lek za degeneraciju žute mrlje u istraživanju u Svjetlosti

Novi lek za degeneraciju žute mrlje u istraživanju u Svjetlosti
Novi lek u lečenju starosne degeneracije žute mrlje biće Fovista. 
Novi lek u lečenju starosne degeneracije žute mrlje biće Fovista. Ovaj lek će se kombinovati s već postojećim anti-VEGF lekovima Eyelom, Avastinom ili Lucentisom i dodatno će popravljati vid kod pacijenata koji boluju od te teške bolesti. Takođe, davaće se u očnim inekcijama u mesečnim intervalima zajedno sa spomenutim lekovima. Dok je funkcija anti-VEGF lekova (Eylea, Lucentis i Avastin) da spreče krvarenje i otok u žutoj mrlji, funkcija je Foviste da spreči stvaranje ožiljka.

U svetu je u toku velika multicentrična studija kao zadnja faza pre odobrenja Foviste pre stavljanja leka u promet. Njegova neštetnost i korisnost već je dokazana. Naša Klinika učestvuje u tom američkom istraživanju, jer je zadovoljila visoke stručne i tehnologijske kriterijume. Pacijenti koji imaju vlažnu degeneraciju makule, a do sada nisu primali anti-VEGF inekcije i jave se u našu Kliniku mogu biti uključeni u studiju i besplatno dobijati anti-VEGF lekove u kombinaciji s Fovistom. Uključivanje u studiju traje do jeseni 2016. godine.