Klinika Svjetlost

Zakažite pregled online

Zakazivanje za preglede

Pregledi pacijenata

Pregledi za određivanje naočara uz kompletni screening pregled za detekciju svih očnih bolesti.
posetite nas: posetite nas na Facebook-u posetite nas na YouTube-u posetite nas na Instagram-u posetite nas na LinkedIn-u

Opšti pregled u sklopu obrade za sistemske bolesti

Pregledom očiju mogu se dijagnostikovati ili pomoći u dijagnostici mnogih sistemskih bolesti. Vrlo često specijalisti internisti, kardiolozi, dijabetolozi, neurolozi ili lekari porodične medicine u obradi svojih bolesti traže i oftalmološki pregled iz više razloga. Prvo, pregledom očiju i posebno očne pozadine može se utvrditi opšte stanje krvih sudova organizma kod arterijske hipertenzije, ateroskleroze, dijabetesa ili cerebrovaskularnih bolesti. Očni lekar na svom nalazu kolegi internisti, neurologu ili dijabetologu, opisuje stanje krvih sudova i pomaže u proceni trajanja povišenog krvnog pritiska, dijabetesa ili stanja skleroze krvih sudova. Na kontrolnim očnim pregledima može se utvrditi napredovanje ili popravak opšteg stanja.

Drugo, internist, neurolog ili dijabetolog znajući da neke sistemske bolesti mogu oštetiti i oko kao organ kao npr. kod dijabetesnih bolesnika, upućuje svog pacijenta koji nema problema s vidom na preventivni pregled da bi se utvrdilo eventualno oštećenje oka u sklopu sistemske bolesti.