Klinika Svjetlost

Zakažite pregled online

Zakazivanje za preglede

Lečenje glaukoma

Dugogodišnje iskustvo u radu s glaukomskim pacijentima. Dva specijalista za glaukom od kojih je jedan subspecijalist.
posetite nas: posetite nas na Facebook-u posetite nas na YouTube-u posetite nas na Instagram-u posetite nas na LinkedIn-u

Rizični faktori

Koji su rizični faktori u nastanku glaukoma? 

  • Životna dob preko 45 godina
  • Prisustvo glaukoma u porodici
  • Kod visoke kratkovidosti
  • Kod pacijenata s povišenim krvnim pritiskom, hipotireozom, dijabetesom
  • Usled česte i dugotrajne terapije kortikosteroidima
  • Povrede oka
  • Veća zastupljenost kod pripadnika crne rase zbog anatomskih osobina oka

Šta uzrokuje glaukom? 

Povišeni očni pritisak smatra se glavnim uzročnikom rizika za razvoj glaukoma. Normalne vrednosti očnog pritiska kreće se u rasponu od 8-21 mmHg. Prema nekim statistikama gornja normalna vrednost  je 22 mmhg ili čak 24 mmHg. Bitno je napomenuti da svako povišenje očnog pritiska ne znači nužno da osoba ima glaukom. Na primer osobe s okularnom hipertenzijom imaju vrednosti očnog pritiska više od 21 mmHg bez vidljivih glaukomskih oštećenja vidnog živca ili promena u vidnom polju, ali imaju nešto veći rizik za razvoj glaukomske bolesti. Ali promene na očnom živcu i vidnom polju mogu nastati i kod normalnih i kod sniženih vrednosti očnog pritiska.

UZROK GLAUKOMA Tada govorimo o normotenzivnom i hipotenzivnom glaukomu. Glaukom je sindrom što znači da osim vrednosti očnog pritiska, moraju biti prisutne i promene na očnom živcu i vidnom polju.